Materialen

De volgende materialen worden door Talen Recycling ingenomen, verwerkt en afgezet

Piepschuim

Piepschuim is een verpakkingsmateriaal die op sommige bedrijven veel voorkomt waar het vaak in de afvalcontainer terecht komt. Talen Recycling beschikt over de mogelijkheid om het piepschuim om te zetten in een handelsproduct waarnaar het wordt gerecycled.

IJzer en metalen

Deze materialen worden via Talen Recycling voor de volle 100% gerecycled. Dat gaat het best als, zink bij zink en ijzer bij ijzer wordt afgevoerd. Metalen worden dan ook op deskundige wijze gesorteerd. Zo wordt door Talen Recycling onderscheid gemaakt in ijzer, koper, messing, aluminium en lood enzovoort. Hierdoor kan gewerkt worden met uiterst concurrerende tarieven.

Accu’s

Het zijn hier overwegend “natte accu’s”, bestaande uit een bak vol loodplaten die hangen in accuzuur. Ondeskundige verwerking kan grote risico’s met zich meebrengen. Als een van de weinige bedrijven heeft Talen Recycling een speciale vergunning van de overheid om deze afvalstoffen in te mogen zamelen. Talen Recycling heeft hiervoor een speciale accu-opslag die voldoet aan alle milieu- en veiligheidseisen.

Banden

Talen Recycling behoort tot de selectie groep van bedrijven die door de BEM zijn gecertificeerd om autobanden in te mogen zamelen. Gegarandeerd worden alle binnengekomen banden hergebruikt. Een deel wordt als rubber hergebruikt en de overige banden worden ingezet als brandstof in energiecentrales. Vanzelfsprekend is Talen Recycling in staat om ook alle andere soorten banden te verwerken.

Papier en karton

Ook deze materialen worden door Talen Recycling ingenomen. en worden vervolgens afgezet in de papierverwerkende industrie.

Kunststoffen en folie

Hier gaat om een vrij diverse groep van afvalstoffen. Het gaat hierbij van autobumpers tot kri