Materialen

De volgende materialen worden door Talen Recycling ingenomen, verwerkt en afgezet

Piepschuim

Piepschuim is een verpakkingsmateriaal die op sommige bedrijven veel voorkomt waar het vaak in de afvalcontainer terecht komt. Talen Recycling beschikt over de mogelijkheid om het piepschuim om te zetten in een helsproduct waarnaar het wordt gerecycled.

IJzer en metalen

Deze materialen worden via Talen Recycling voor de volle 100% gerecycled. Dat gaat het best als, zink bij zink en ijzer bij ijzer wordt afgevoerd. Metalen worden dan ook op deskundige wijze gesorteerd. Zo wordt door Talen Recycling onderscheid gemaakt in ijzer, koper, messing, aluminium en lood enzovoort. Hierdoor kan gewerkt worden met uiterst concurrerende tarieven.

Accu’s

Het zijn hier overwegend “natte accu’s”, bestae uit een bak vol loodplaten die hangen in accuzuur. Ondeskundige verwerking kan grote risico’s met zich meebrengen. Als een van de weinige bedrijven heeft Talen Recycling een speciale vergunning van de overheid om deze afvalstoffen in te mogen zamelen. Talen Recycling heeft hiervoor een speciale accu-opslag die voldoet aan alle milieu- en veiligheidseisen.

RecyBEM

Talen Recycling behoort tot de selectie groep van bedrijven die door de RecyBEM zijn gecertificeerd om autobanden in te mogen zamelen. Gegarandeerd worden alle binnengekomen banden hergebruikt. Een deel wordt als rubber hergebruikt en de overige banden worden ingezet als brandstof in energiecentrales. Vanzelfsprekend is Talen Recycling in staat om ook alle andere soorten banden te verwerken.

Papier en karton

Ook deze materialen worden door Talen Recycling ingenomen. en worden vervolgens afgezet in de papier verwerkende industrie.

Kunststoffen en folie

Hier gaat om een vrij diverse groep van afvalstoffen. Het gaat hierbij van autobumpers tot krimpfolie Na te zijn ingezameld worden deze materialen ook op een hoogwaardige wijze verwerkt.

Wit- en bruingoed

Onder wit- en bruingoed wordt globaal alle huishoudelijke apparaten verstaan waar een snoer en stekker aan zit. Deze materialen worden zoveel mogelijk gerecycled.. De afvalstoffen worden door Talen Recycling ingenomen en gesorteerd en vervolgens op de juiste wijze afgezet. Van koel en vriesapparaten wordt bijvoorbeeld elders eerst het koelmiddel afgetapt voordat deze verder worden gerecycled.

Groenafval

Het groenafval dat door Talen Recycling wordt ingenomen bestaat uit snoeiafval of tuinafval. Deze afvalstoffen worden opgebulkt om vervolgens verder verwerkt te worden.

Hout

Hieronder vallen sloop- en zaagresten. Het gaat hier om massief en verlijmd hout, al dan niet geverfd. Dit hout wordt door Talen Recycling uitgesorteert en op deze wijze geschikt gemaakt voor hergebruik. Zo wordt dit hout elders als brandstof ingezet of vindt dit hout een bestemming in de spaanplaatindustrie.

Puin

Minerale afvalstoffen bestaan uit beton of metselwerk. Dit materiaal wordt verwerkt tot “gebroken puin” waarna het kan worden gebruikt binnen de wegenbouw. Uiteraard voldoet dit materiaal aan alle relevante eisen.

Asbest

Asbest kan luchtdicht en dubbel verpakt bij ons worden ingeleverd.

Overige afvalstoffen

Deze afvalstoffen worden door Talen Recycling zoveel mogelijk uitgesorteert. De verschillende uitgesorteerde reststoffen worden vervolgens verwerkt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>